10255 Introduzione all’Islam – II  D. Sarriò Cucarella

lezione 1 martedì 22 febbraio 2022

lezione 2 martedì 1 marzo 2022

lezione 3 martedì 8 marzo 2022

lezione 4 martedì 15 marzo 2022

lezione 5 martedì 22 marzo 2022 prima e seconda parte

lezione 6 martedì 29 marzo 2022

lezione 7 martedì 5 aprile 2022

lezione 8 martedì 26 aprile 2022

lezione 9 martedì 3 maggio 2022

lezione 10 martedì 10 maggio 2022

lezione 11 martedì 17 maggio 2022

lezione 12 martedì 24 maggio 2022